BESZÁMOLÓ


A SZELETA KULTÚRÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL 2011. OKTÓBERÉBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSRÓL

A Szeleta Kultúráért Közalapítvány megújult kuratóriummal és Sebestyén László országgyűlési képviselő személyében megválasztott új elnökével 2011. szeptemberében kezdte meg munkáját. Célja a Herman Ottó emlékligetben tervezett Szeleta Őstörténeti Látogató Központ és Szabadidő Park létrehozásával párhozamosan a Szeleta-barlanghoz felvezető út és tanösvény elkészíttetése, továbbá a barlang elő- és belterének végleges rendezése, bemutató hellyé történő kialakítása, illetve a Praehistoria folyóirat megjelentetésének támogatása.
A Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatától 2011. október 15.-től folyósított és felhasznált 500.000, azaz ötszázezer Ft támogatásból a fenti célkitűzések megvalósításához a következő tevékenységeket végezte, illetve ráfordításokat eszközölte.
- Pályázatot írt ki és készíttetett el a Szeleta-barlanghoz felvezető út, illetve a barlangi elő- és beltér rendezése megvalósítása kalkulációjára. Az erre felhasznált finanszírozás 165.000 Ft, azaz egyszázhatvanötezerer Ft.
- Támogatást nyújtott a Praehistoria című folyóirat nyomdai előkészítési munkáira, 200.000 Ft összegben.
- Könyvelési díjra fordított 90.000, azaz kilencvenezer Ft-ot.
- Végül e keretből 41.000, azaz negyvenegyezer Ft banköltséget fedezett.