G E S T A főoldal Történettudományi Intézet honlap Bölcsészettudományi Kar honlap Miskolci Egyetem honlap
 
G E S T A
MISKOLCI TÖRTÉNÉSZ FOLYÓIRAT
2007. VII. évfolyam, 1. szám

T A R T A L O M J E G Y Z É K letöltés pdf

  In memoriam Andreae Kubinyi (Bessenyei József), 3-4. letöltés pdf
TANULMÁNYOK  
  Tózsa Rigó Attila: „Perl und Stain” (Értéknövelő díszítések a kora újkori pozsonyi polgárság ékszereiben), 5-13. letöltés pdf
  Hadházi Orsolya: Adalékok az ongai elemi iskola történetéhez, 14-21. letöltés pdf
  Süttő Szilárd: Okmányi kalászat a bécsi Erdődy-levéltárból (Késő Anjou-kori és egyéb oklevelek, 1244–1400), 22-45. letöltés pdf
  Gyulai Éva: Verancsics Antal: Péter moldvai vajda elűzése (1538), 46-58. letöltés pdf
PORTRÉ  
  Agatha Christie és az analógia – beszélgetés Péter Katalin történésszel (Horváth Zita – Nagy Gábor), 59-61. letöltés pdf
RECENZIÓ  
  Tóth István György: Misszionáriusok a kora újkori Magyarországon (Szerk. Hor-váth Zita, Tóth Péter). Balassi Kiadó, Budapest, 2007. 428 p. (Kőmíves Tibor), 62-64. letöltés pdf
  Kiss József: Miskolc 1956. BAZ Megyei Levéltári Füzetek 45. Miskolc, 2006. (Fekete Balázs), 65-66. letöltés pdf
  Czövek István: Magyarország és Ausztria az orosz sajtó tükrében. Bessenyei György Kiadó, Nyíregyháza, 2006. 179 p. (Zsoldos Ildikó), 67-68. letöltés pdf
SZAKDOLGOZAT  
  Czerula Zoltán: Fejezetek a „Százéves” háborúból, 69-89. letöltés pdf