MA TÖRTÉNELEMTANÁRI KÉPZÉS MINTATANTERVE
1. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Az ős- és ókori Kelet forrásai 30 gyak 2
Életmód és mindennapi élet a klasszikus antikvitásban 30 koll 3
Vallás és egyház a középkorban 30 gyak 2
A Magyar Királyság kormányzat- és hivataltörténete a középkorban 30 koll 3
Szakmódszertan I. Elmélet 30 koll 3
 
 
2. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
A művelődés és kultúra formái és intézményei az újkori Közép-Európában és Magyarországon 30 gyak 2
Krízisek és konjunktúrák. A Királyi Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség gazdaságtörténete 30 gyak 2
Politikai filozófia és eszmék a reneszánszban és a kora újkorban 30 koll 3
Szakmódszertan II. Elmélet 30 koll 3
 
 
3. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Magyarország társadalomtörténete a 20. században 30 gyak 2
Szakmódszertan III. Gyakorlat 30 gyak 2
Írásbeliség és képi ábrázolás a történelemben (Segédtudományok) 30 koll 3
Szabadon választható tárgy 30 gyak 2
 
 
4. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Az újkori világ történeti-politikai földrajza és térszerkezete 30 gyak 2
Politikai eszmék és gyakorlat – konfliktusok és kooperációk a 19–20. században 30 koll 3
Iskolai gyakorlat 30 gyak 3