A TÖRTÉNELEM MINOR MINTATANTERVE
Tantárgyleírásokat lásd a Történelem BA képés mintatantervében!
2. év 1. félév
Bevezetés a történettudományba / Introduction to History 30 koll 3
A történelem tanulása I. / Learning History I. 30 gyak 2
Szemináriumi dolgozat-, recenzió- és esszéírás / Creative Writing 30 gyak 2
Történeti földrajz / Political Geography 30 koll 3
Ős- és ókortörténeti előadás (őstörténeti vagy ókori Kelet) / Ancient History - Lecture (Prehistory or Ancient Near East) 30 koll 3
 
 
2. év 4. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Ókortörténet (előadás, ókori Hellász) / Ancient History - Lecture (Ancient Hellas) 30 koll 3
Ókortörténet (előadás, ókori Róma) / Ancient History - Lecture (Ancient Rome) 30 koll 3
Középkori magyar történelem (előadás) / Medieval History of Hungary (Lecture) 30 koll 3
Historiográfia / Historiography 30 koll 3
 
 
3. év 5. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Középkori egyetemes történelem (előadás) / Medieval World History (Lecture) 30 koll 3
Kora újkori magyar történelem (előadás) / Early Modern History of Hungary (Lecture) 30 koll 3
Kora újkori egyetemes történelem (előadás) / Early Modern World History (Lecture) 30 koll 3
Bevezetés a vallástörténetbe / Introduction to History of Religions 30 koll 3
A történelem segédtudományai I. / Auxiliary Sciences of History I. 30 gyak 2
 
 
3. év 6. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Újkori magyar történelem (előadás) / Modern History of Hungary (Lecture) 30 koll 3
Újkori egyetemes történelem (előadás) / Modern World History (Lecture) 30 koll 3
Jelenkori magyar történelem (előadás) / Contemporary History of Hungary (Lecture) 30 koll 3
Jelenkori egyetemes történelem (előadás) / Contemporary World History (Lecture) 30 koll 3