picture

 

Ő S T Ö R T É N E T I   É S R É G É S Z E T I   T A N S Z É K
A tanszék 2008 elején alakult az 1996 óta működő Ős- és Ókortörténeti Tanszék régész-őstörténész oktatóiból. A tanszék fő oktatási tevékenységét a 90 kredites BA szintű Régészet Szakirány működtetése adja. Emellett, részt vesz a Történelem szak BA és MA szintű oktatásában is. Az oktatott tárgyak régészeti korszakokat, régészeti módszertant, a régészet társ- és segédtudományait, őstörténetet, valamint az emberiség legősibb és leghosszabb, 2,5 millió éves periódusát ölelik át.  
 

 

 
OKTATÓK Beosztás E-mail Önéletrajz Publikációk
 
Dr. Lengyel György egyetemi tanársegéd bolengyu@uni-miskolc.hu megtekint megtekint
Dr. Pusztainé Dr. Fischl Klára egyetemi adjunktus fklari@gmail.com megtekint megtekint
Dr. Ringer Árpád egyetemi docens, tanszékvezeto bolringa@uni-miskolc.hu megtekint