TÖRTÉNELEM-RÉGÉSZET SZAKIRÁNY MINTATANTERVE

 
1. év 1. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Tereptan I. / Field Methods I. 30 koll 3
Bevezetés az őskori régészetbe, proszeminárium / Introduction to Prehistoric Archaeology 30 gyak 2
Szabadon választható (Régészet I.) / Optional course: Archaeology I. 30 gyak 2
 
1. év 2. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Geoarchaeológia / Geoarchaeology 30 koll 2
Bevezetés az antik és provinciális régészetbe, proszeminárium* / Introduction to Classic and Pannonian Archaeology 30 gyak 2
Bevezetés a népvándorlás-kori és honfoglalás-kori régészetbe, proszeminárium / Introduction to Archaeology of Migration Period 30 gyak 2
Bevezetés a középkori és kora újkori régészetbe, proszeminárium / Introduction to Mediavel and Early Modern Archeology 30 gyak 2
Magyarország régibb kőkora / The Palaeolithic and Mesolithic in Hungary 30 koll 3
Magyarország régibb kőkora régészeti szakszeminárium és anyagismeret / Palaeolithic and Mesolithic of Hungary – Professional Archaeology, Seminar 30 gyak 2
Szabadon választható (Régészet II.) / Optional course: Archaeology II. 30 gyak 2
 
 
2. év 1. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Magyarország újkőkora és rézkora / The Neolithic and the Cooper Age in Hungary 30 koll 3
Magyarország újkőkora és rézkora régészeti szakszeminárium és anyagismeret / Neolithic and Cooper Age in Hungary – Professional Archaeology, Seminar 30 gyak 2
A népvándorlás és honfoglalás korának népei a Kárpát-medencében (Forrásszeminárium) / Migration Period and Early Hungarians in Carpathian Basin (Written sources) 30 gyak 2
A népvándorlás kora a Kárpát-medencében / Migration Period in the Carpathian Basin 30 koll 3
Népvándorlás-kori és honfoglalás-kori régészeti szakszeminárium és anyagismeret / Migration Period and Early Hungarians – Professional Archaeological Seminar and Material Exercise 30 gyak 2
A honfoglalás-kor / Period of Honfoglalás (Conquest of the Carpathian Basin) 30 koll 3
Bioarchaeológia / Bioarchaeology 30 koll 3
Szabadon választható (Régészet III.) / Optional course: Archaeology III. 30 gyak 2
 
 
2. év 2. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
A bronzkor Magyarországon / Bronze Age in Hungary 30 koll 3
A bronzkor Magyarországon régészeti szakszeminárium és anyagismeret / Bronze Age in Hungary, Professional Archaeology, Seminar 30 gyak 2
Középkori és kora újkori régészet – módszertan és anyagismeret / Excavation Methods of Medieval and Early Modern Settlements 30 gyak 2
Az Árpád-kor régészete / Archaeology of the Period of the Árpád Dinasty 30 koll 3
A késő középkor és a kora újkor régészete / Archaeology of Late Mediavel and Early Modern Periods 30 koll 3
Heraldika – epigráfia – numizmatika / Heraldry – Epigraphy – Numismatics 30 koll 3
Középkori és kora újkori történeti források, latin szövegolvasás / Medieval and Early Modern Historical Sources, Latin Texts 30 gyak 2
Terepbejárás / Field Survey 30 gyak 2
Szabadon választható (Régészet IV.) / Optional course: Archaeology IV. 30 gyak 2
 
 
3. év 1. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Általános régészeti szakmódszertan és kísérleti régészet / Archaeological Methods and experimental archaeology 30 koll 3
Felszínalaktan és geomorfológiai térképezés / Geomorphology and Mapping 30 koll 3
Magyarország vaskora / Iron Age in Hungary 30 koll 3
Magyarország vaskora régészeti szakszeminárium és anyagismeret / Iron Age in Hungary – Professional Archaeology, Seminar 30 gyak 2
Régészeti muzeológia / Archaeological Museology 30 koll 3
BA-záródolgozati szeminárium I. / BA–Thesis Work I. 30 gyak 2
Szabadon választható (Régészet V.) / Optional course: Archaeology V. 30 gyak 2
 
 
3. év 2. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Kő-, agyag- és fémtárgyak archeometriája / Archaeometry of Objects Made of Stone, Clay, and Metal 30 koll 3
BA-záródolgozati szeminárium II. / BA–Thesis Work II. 30 gyak 2
 
 
Bármelyik félévben végezhető tárgyak
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Muzeológiai gyakorlat I. / Practice in Museums 2 hét gyak 4
Ásatási gyakorlat I. / Excavation exercise I. 2 hét gyak 4
Ásatási gyakorlat II. / Excavation exercise II. 2 hét gyak 4