BA KÉPZÉS MINTATANTERV
TANREND ÉS TÁRGYJEGYZŐK
2008 előtt kezdett hallgatók tantárgyi hálója LETÖLTÉS
1. év 1. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Bevezetés a muzeológiába / Introduction to Museology 30 koll 3
Bevezetés a régészetbe / Introduction to Archeology 30 koll 3
Bevezetés a levéltártudományba / Introduction to Archival Studies 30 koll 3
Bevezetés a történettudományba / Introduction to History 30 koll 3
A történelem tanulása I. / Learning History I. 30 gyak 2
Latin nyelv I. / Latin Language I. 30 gyak 2
A történelem segédtudományai I. / Auxiliary Sciences of History I. 30 gyak 2
Bibliográfia és esszéírás, gyakorlat / Bibliography and Creative Writing 30 gyak 2
Történeti földrajz / Political Geography 30 koll 3
Informatika a történettudományban / Informatics in History 30 koll 3
Őstörténet előadás / Prehistory - Lecture 30 koll 3
Ókortörténet előadás (ókori Kelet) / Ancient History - Lecture (Ancient Near East) 30 koll 3
 
 
1. év 2. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Latin nyelv II. / Latin Language II. 30 gyak 2
A történelem tanulása II. / Learning History II. 30 gyak 2
Bevezetés a néprajzba / Introduction to Ethnography 30 koll 3
Ókortörténet (előadás, ókori Hellász) / Ancient History - Lecture (Ancient Hellas) 30 koll 3
Ókortörténet (előadás, ókori Róma) / Ancient History - Lecture (Ancient Rome) 30 koll 3
Ős- és ókori történeti szeminárium / Prehistory and Ancient History - Seminar 30 gyak 2
Középkori magyar történelem (előadás) / Medieval History of Hungary (Lecture) 30 koll 3
Középkori magyar történelem (szeminárium) / Medieval History of Hungary (Seminar) 30 gyak 2
Középkori egyetemes történelem (előadás) / Medieval World History (Lecture) 30 koll 3
 
Szabadon választható tantárgy
 
Középkori magyar történelem (előadás) / Medieval History of Hungary (Lecture) 30 koll 3
Idegen nyelv – Forrásnyelv I-II. Foreign Language – Language of the Sources I-II. Átvétel a Diszciplináris MA-ból – BTMNDTOR18, BTMNDTOR21) 30 gyak 3
 
 
2. év 3. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Bevezetés a vallástörténetbe / Introduction to History of Religions 30 koll 3
Bevezetés a filozófiatörténetbe / Introduction to History of Philosophy 30 koll 3
Középkori egyetemes történelem (előadás) / Medieval World History (Lecture) 30 koll 3
Kora újkori magyar történelem (előadás) / Early Modern History of Hungary (Lecture) 30 koll 3
Kora újkori magyar történelem (szeminárium) / Early Modern History of Hungary (Seminar) 30 gyak 2
Kora újkori egyetemes történelem (előadás) / Early Modern World History (Lecture) 30 koll 3
Középkori egyetemes történelem (szeminárium) / Medieval World History (Seminar) 30 gyak 2
Kora újkori magyar történelem (előadás) / Early Modern History of Hungary (Lecture) 30 koll 3
Kora újkori egyetemes történelem (szeminárium) / Early Modern World History (Seminar) 30 koll 3
 
Szabadon választható tantárgy
 
Kora újkori egyetemes történelem (előadás) / Early Modern World History (Lecture) 30 koll 3
Kora újkori magyar történelem (előadás) / Early Modern History of Hungary (Lecture) 30 koll 3
Lecture in English Language 30 koll 3
MA Diszciplináris előadás 30 koll 3
 
 
2. év 4. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Újkori magyar történelem (előadás) / Modern History of Hungary (Lecture) 30 koll 3
Újkori magyar történelem (szeminárium) / Modern History of Hungary (Seminar) 30 gyak 2
Újkori egyetemes történelem (előadás) / Modern World History (Lecture) 30 koll 3
Újkori egyetemes történelem (szeminárium) / Modern World History (Seminar) 30 gyak 2
Újkori magyar történelem (előadás) / Modern History of Hungary (Lecture) 30 koll 3
Historiográfia / Historiography 30 koll 3
 
Szabadon választható tantárgy
 
A történelem segédtudományai II. / Auxiliary Sciences of History II. 30 gyak 2
 
 
3. év 5. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Jelenkori magyar történelem (előadás) / Contemporary History of Hungary (Lecture) 30 koll 3
Jelenkori magyar történelem (szeminárium) / Contemporary History of Hungary (Seminar) 30 gyak 2
Jelenkori egyetemes történelem (előadás) / Contemporary World History (Lecture) 30 koll 3
Bevezetés a társadalomtörténetbe / Introduction to Social History 30 koll 3
BA-záródolgozati szeminárium I. / BA-Thesis Work I 30 koll 3
 
 
3. év 6. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Jelenkori magyar történelem (előadás) / Contemporary History of Hungary (Lecture) 30 koll 3
Jelenkori egyetemes történelem (előadás) / Contemporary World History (Lecture) 30 koll 3
Jelenkori egyetemes történelem (szeminárium) / Contemporary World History (Seminar) 30 gyak 2
Művelődéstörténet (előadás) Culture History (Lecture) 30 koll 3
BA-záródolgozati szeminárium II. / BA-Thesis Work II. 30 gyak 2
 
 
 
 
T Ö R T É N E L E M   T Á R G Y A K   R É G É S Z E T   S Z A K I R Á N Y O S   H A L L G A T Ó K N A K
 
1. év 2. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Latin nyelv II. / Latin Language II. 30 gyak 2
Ókortörténet (előadás, ókori Hellász) / Ancient History - Lecture (Ancient Hellas) 30 koll 3
Ókortörténet (előadás, ókori Róma) / Ancient History - Lecture (Ancient Rome) 30 koll 3
Középkori magyar történelem (előadás) / Medieval History of Hungary (Lecture) 30 koll 3
 
 
2. év 3. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Középkori egyetemes történelem (előadás) / Medieval World History (Lecture) 30 koll 3
Kora újkori magyar történelem (előadás) / Early Modern History of Hungary (Lecture) 30 koll 3
Kora újkori magyar történelem (szeminárium) / Early Modern History of Hungary (Seminar) 30 gyak 2
Kora újkori egyetemes történelem (előadás) / Early Modern World History (Lecture) 30 koll 3
Közép- és kora újkori egyetemes történelem (szeminárium) / Medieval and Early Modern World History (Seminar) 30 gyak 2
 
 
2. év 4. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
A történelem tanulása II. / Learning History II. 30 gyak 2
Újkori magyar történelem (előadás) / Modern History of Hungary (Lecture) 30 koll 3
Újkori magyar történelem (szeminárium) / Modern History of Hungary (Seminar) 30 gyak 2
Újkori egyetemes történelem (előadás) / Modern World History (Lecture) 30 koll 3
Újkori egyetemes történelem (szeminárium) / Modern World History (Seminar) 30 gyak 2
 
 
3. év 5. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Jelenkori magyar történelem (előadás) / Contemporary History of Hungary (Lecture) 30 koll 3
Jelenkori magyar történelem (szeminárium) / Contemporary History of Hungary (Seminar) 30 gyak 2
 
 
3. év 6. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Jelenkori egyetemes történelem (előadás) / Contemporary World History (Lecture) 30 koll 3
Jelenkori egyetemes történelem (szeminárium) / Contemporary World History (Seminar) 30 gyak 2