picture

 

M Ű V E L Ő D É S T Ö R T É N E T I   É S   M U Z E O L Ó G I A   T A N S Z É K
A tanszék oktatói történeti földrajzot, hadtörténeti stúdiumokat, művelődéstörténetet, újkori magyar történetet, muzeológiai tárgyakat, latint, angol szaknyelvet, a társadalmi nemek jelenkori történetét, új- és jelenkori politikatörténetet, néprajzot oktatnak.
A Tanszék az alábbi képzésekért felelős:
- Hadtörténet szakirány az ötéves Történelem szak III. és IV. évfolyamán
- BA Muzeológia szakirány a 3. félévtől vehető fel
- BA Ipari örökségvédelem specializáció a 3. félévtől

 

 
OKTATÓK Beosztás E-mail Önéletrajz Publikációk
 
Dr. Bodó Sándor címzetes egyetemi tanár bodo@mail.btm.hu
Dr. Gyulai Éva egyetemi docens, tanszékezető gyulai-eva@freemail.hu megtekint megtekint
Dr.habil. Veres László egyetemi magántanár veresla@freemail.hu megtekint
Prof.Dr.habil. Viga Gyula egyetemi docens vigagyula@freemail.hu megtekint megtekint