Őstörténeti és Régészeti Tanszék


P. Fischl Klára (Ph.D. habil)- tanszékvezető, egyetemi docnes
Fodor István (CSc)- a Miskolci Egyetem díszdoktora
Lengyel György (Ph.D.)- egyetemi adjunktus

Ókortörténeti, Művelődéstörténeti és Muzeológiai Tanszék


Gyulai Éva (Ph.D.) - tanszékvezető, egyetemi docens
Kóthay Katalin (Ph.D.) - címzetes egyetemi docens
Szlávik Gábor (CSc, habil.) - egyetemi docens
Veres László (CSc, habil.) - címzetes egyetemi tanár
Viga Gyula (CSc, MTA doktora) - címzetes egyetemi tanár
Viskolcz Noémi (Ph.D) - főiskolai tanár

Közép- és Kora Újkor Történeti Tanszék


Horváth Emőke(Ph.D.) - tanszékvezető, egyetemi docens
Nagy Gábor (Ph.D.) - egyetemi docens
Süttő Szilárd (Ph.D.) - egyetemi docens
Tózsa-Rigó Attila (Ph.D. habil) - egyetemi adjunktus
Tringli István (Ph.D.) - egyetemi docens

Új- és Jelenkor-történeti és Hadtörténeti Tanszék


Csíki Tamás (Ph.D., habil) - tanszékvezető, egyetemi docens
Horváth Zita (Ph.D., habil) - egyetemi docens
Kunt Gergely (Ph.D.) - egyetemi tanársegéd
Tóth Árpád (Ph.D., habil) - egyetemi docens
Sziszkoszné Halász Dorottya (Ph.D.) - egyetemi adjunktus