OSZTATLAN TÖRTÉNELEMTANÁRI KÉPZÉS MINTATANTERVE
Általános iskolai tantervi háló
1. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
A történelem tanulása és segédtudományai I. 30 gyak 2
Történeti földrajz 30 gyak 2
Az őskor és forrásai 30 gyak 2
Az ókori Kelet államai 30 koll 3
 
 
2. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Az ókori Hellász és kultúrája 30 koll 3
Az antik Róma története és kultúrája 30 koll 3
A görög és a római történelem forrásai 30 gyak 2
A történelem tanulása és a történettudomány módszerei II. 30 gyak 2
Bibliográfiai ismeretek, esszéírás 30 gyak 2
 
 
3. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Európa a korai és a virágzó középkorban 30 koll 3
Világtörténet kései középkorban 30 koll 3
A középkori Magyar Királyság 30 koll 3
Vallás, egyház és társadalom a középkorban 30 gyak 2
A kései középkor és a kora újkor gazdaságtörténete 30 gyak 2
Források Magyarország középkori történetéhez 30 gyak 2
 
 
4. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Egyetemes történelem a 15–18. században I. 30 koll 3
Egyetemes történelem a 15–18. században II. 30 koll 3
Magyarország története 1526–1792 30 koll 3
Társadalom és kultúra a kora újkorban 30 gyak 2
A kora újkori Magyar Királyság történeti forrásai 30 gyak 2
Az Erdélyi Fejedelemség 30 gyak 2
 
 
5. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Politikatörténet és nemzetközi diplomácia 1792–1914 között 30 koll 3
Magyarország története a 19. században 30 koll 3
A modern nacionalizmus és a klasszikus liberalizmus korának történeti forrásai 30 gyak 2
Eszmeáramlatok és politikai gondolkodás az újkori Közép-Európában 30 gyak 2
Polgárosodás Magyarországon: források és feldolgozások 30 gyak 2
Az Erdélyi Fejedelemség 30 gyak 2
 
 
6. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Politikatörténet és nemzetközi diplomácia 1914–1991 30 koll 3
Magyarország története 1914–1989 30 koll 3
A világháborúk története és forrásai 30 gyak 2
A modern európai integráció története 30 gyak 2
Források Magyarország 1914–1989 közötti történetéhez 30 gyak 2
 
 
7. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Életmód és anyagi kultúra a klasszikus antikvitásban és a középkorban 30 koll 3
Vallástörténet 30 gyak 2
Historiográfia 30 gyak 2
Új- és jelenkori társadalomtörténet 30 koll 3
Szakdolgozati szeminárium I. 30 gyak 2
 
 
8. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Totalitarizmus, diktatúra, demokrácia a 20. században 30 gyak 2
Írásbeliség és képi ábrázolás a történelemben 30 gyak 2
Történelemoktatás, nyilvános történelem (public history), emlékezet, történettudomány – A történelem aspektusai 30 gyak 2
Szakdolgozati szeminárium II. 30 gyak 2
Szabadon választható I. 30 gyak 2
Szabadon választható II. 30 koll 3
Középiskolai tantervi háló
1. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
A történelem tanulása és segédtudományai I. 30 gyak 2
Történeti földrajz 30 gyak 2
Az őskor és forrásai 30 gyak 2
Az ókori Kelet államai 30 koll 3
 
 
2. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Az ókori Hellász és kultúrája 30 koll 3
Az antik Róma története és kultúrája 30 koll 3
A görög és a római történelem forrásai 30 gyak 2
A történelem tanulása és a történettudomány módszerei II. 30 gyak 2
Bibliográfiai ismeretek, esszéírás 30 gyak 2
 
 
3. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Európa a korai és a virágzó középkorban 30 koll 3
Világtörténet kései középkorban 30 koll 3
A középkori Magyar Királyság 30 koll 3
Vallás, egyház és társadalom a középkorban 30 gyak 2
A kései középkor és a kora újkor gazdaságtörténete 30 gyak 2
Források Magyarország középkori történetéhez 30 gyak 2
 
 
4. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Egyetemes történelem a 15–18. században I. 30 koll 3
Egyetemes történelem a 15–18. században II. 30 koll 3
Magyarország története 1526–1792 30 koll 3
Társadalom és kultúra a kora újkorban 30 gyak 2
A kora újkori Magyar Királyság történeti forrásai 30 gyak 2
Az Erdélyi Fejedelemség 30 gyak 2
 
 
5. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Politikatörténet és nemzetközi diplomácia 1792–1914 között 30 koll 3
Magyarország története a 19. században 30 koll 3
A modern nacionalizmus és a klasszikus liberalizmus korának történeti forrásai 30 gyak 2
Eszmeáramlatok és politikai gondolkodás az újkori Közép-Európában 30 gyak 2
Polgárosodás Magyarországon: források és feldolgozások 30 gyak 2
 
 
6. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Politikatörténet és nemzetközi diplomácia 1914–1991 30 koll 3
Magyarország története 1914–1989 30 koll 3
A világháborúk története és forrásai 30 gyak 2
A modern európai integráció története 30 gyak 2
Források Magyarország 1914–1989 közötti történetéhez 30 gyak 2
 
 
7. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Életmód és anyagi kultúra a klasszikus antikvitásban és a középkorban 30 koll 3
Vallástörténet 30 gyak 2
A Magyar Királyság kormányzat- és hivataltörténete a középkorban 30 koll 3
A történelem klasszikus és modern segédtudományai 30 koll 3
SÍrásbeliség és képi ábrázolás I. A klasszikus antikvitás és a középkor 30 gyak 2
 
 
8. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
A Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség kormányzat- és hivataltörténete a korai újkorban 30 koll 3
Politikai struktúrák az újkorban 30 koll 3
Új- és jelenkori társadalomtörténet 30 koll 3
Írásbeliség és képi ábrázolás II. Új- jelenkor 30 gyak 2
Kultúra és gondolkodás a 15–18. századi Magyarországon 30 gyak 2
Történetfilozófia és történelemelméletek 30 gyak 2
 
 
9. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Totalitarizmus, diktatúra, demokrácia a 20. században 30 koll 3
Politikai struktúrák az újkorban 30 koll 3
Historiográfia 30 koll 3
Modernizáció és eszmeáramlatok a 19. századi Közép-Európában 30 gyak 2
Az oktatás és művelődés intézményei az újkori Magyarországon 30 gyak 2
Szakdolgozati szeminárium I. 30 gyak 2
Történetfilozófia és történelemelméletek 30 gyak 2
 
 
10. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Források a hidegháború történetéhez 30 gyak 2
Politikai struktúrák az újkorban 30 koll 3
Történeti demográfia 30 gyak 2
Modernizáció és eszmeáramlatok a 19. századi Közép-Európában 30 gyak 2
Történelemoktatás, nyilvános történelem (public history), emlékezet, történettudomány – A történelem aspektusai 30 gyak 2
Szakdolgozati szeminárium II. 30 gyak 2
Szabadon választható I. 30 gyak 2
Szabadon választható II. 30 gyak 2
Szabadon választható III. 30 koll 3