G E S T A főoldal Történettudományi Intézet honlap Bölcsészettudományi Kar honlap Miskolci Egyetem honlap
 
G E S T A
MISKOLCI TÖRTÉNÉSZ FOLYÓIRAT
2009. VIII. évfolyam

T A R T A L O M J E G Y Z É K letöltés pdf

TANULMÁNYOK  
  Bódy Zsombor: Közelítések Budapest két világháború közötti társadalmához a fogyasztás történetén keresztül, 3-26.letöltés pdf
  Nagy Kornél: Oxendio Virziresco erdélyi örmény unitus püspök kései tevékenysége (1700–1715), 27-42. letöltés pdf
RECENZIÓ  
  Bárány Attila: Britek, angolszászok, vikingek. Észak-Nyugat-Európa a korai középkor századaiban. Attraktor Kiadó, Máriabesenyo-Gödöllo. 2008. (Veres Eniko), 43-44.letöltés pdf
  Ungvári Tamás: A feledés enciklopédiája, Scolar Kiadó, Budapest. 2009. (Sándor Márta), 45.letöltés pdf
  Számvéber Norbert Az Alföldi Páncéloscsata Harcok a Tiszántúlon,1944.október. Puedlo Kiadó, Nagykovácsi. 2007. (Csete László), 47-48.letöltés pdf
  Thoroczkay Gábor: Szent István egyházmegyéi – Szent István püspökei. In: Thoroczkay Gábor (szerk.): Írások az Árpád-korról. Történeti és historiográfiai tanulmányok. L’Harmattan kiadó, Budapest. 2009. 33-50. (Pataki Zsuzsanna), 49-50.letöltés pdf