G E S T A főoldal Történettudományi Intézet honlap Bölcsészettudományi Kar honlap Miskolci Egyetem honlap
 
G E S T A
MISKOLCI TÖRTÉNÉSZ FOLYÓIRAT
2006. VI. évfolyam, 1. szám

T A R T A L O M J E G Y Z É K letöltés pdf

TANULMÁNY  
  Kubinyi András: A királyi titkárok II. Lajos király uralkodása idejében, 3. letöltés pdf
KISEBB KÖZLEMÉNYEK  
  Kondai Róbert: Az országokban való sok romlásnak (egyik) okáról (Magyari István és prédikátortársai szerepe Báthory Erzsébet perének előzményeiben, 1602), 23.letöltés pdf
  Deme Katalin: Bethlen Gábor címeradományai, 29. letöltés pdf
  Magyar Anna: I. Rákóczi György címeradományai, 45. letöltés pdf
  Komárné Laskai Mária: Vauban és kora, 57. letöltés pdf
  Zsoldos Ildikó: Szabolcs vármegye ellenzékisége az 1905–1906. évi kormányzati válság idején, 66. letöltés pdf
  Ö. Kovács József: Fotók, filmek, mindennapok története, 77. letöltés pdf
FORRÁS  
  Nagy Gábor: Irrepserunt (Isthvánffy Miklós levele Pázmány Péterhez a hitújítás ma-gyarországi kezdeteiről), 85. letöltés pdf
PORTRÉ  
  Jókedvéből történész – beszélgetés Kulcsár Péter professor emeritusszal (Avagy kö-szönet Jókainak), 91. letöltés pdf
RECENZIÓ  
  Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika (Kőmíves Tibor), 96. letöltés pdf
  Idővel paloták… Magyar udvari kultúra a 16–17. században (Mlakár Zsófia), 98. letöltés pdf
  A Suda online (SOL) program és honlapja (Nemes Zoltán), 100. letöltés pdf
KONFERENCIA, KIADVÁNYOK, KÖZÉRDEKŰ ESEMÉNYEK  
  Bocskai István és kora (V. Balogh Judit), 104. letöltés pdf
  Az erdélyi királyi könyvek digitalizálása (Gyulai Éva), 106. letöltés pdf
  A Gesta eddig megjelent számainak tartalma, 112. letöltés pdf