G E S T A főoldal Történettudományi Intézet honlap Bölcsészettudományi Kar honlap Miskolci Egyetem honlap
 
G E S T A
A Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének folyóirata
2010. IX. szám
 
Archeometria és régészet, Tanulmányok a Régészet és segédtudományok és a Kognitív régészet és archaeometria az őskőkortól címu konferenciákról
Szerkesztők: P. Fischl Klára, Lengyel György

T A R T A L O M J E G Y Z É K letöltés pdf

Ringer Árpád: Régészeti és archeometriai konferenciák Miskolcon. Előszó a Gesta 2010. évi különszámához, 3. letöltés pdf
T. Biró Katalin: Archeometriai adatok értelmezése, 4-9. letöltés pdf
Horváth Zoltán: Üledékföldtani, talajtani és mikromorfológiai vizsgálatok alkalmazása a régészeti kutatásban, 10-24. letöltés pdf
Török Béla: Archeometallurgia, a múlt kohászata, a jelen muszaki vizsgálataival, a jövő régészettudományáért, 25-29. letöltés pdf
Rácz Béla: Nyersanyag-gazdálkodás a Beregszászi-dombvidék paleolit településein, 30-39. letöltés pdf
Mester Zsolt: Új paleolitkutatások Eger környékén, 40-54. letöltés pdf
Csengeri Piroska: A bükki kultúra kutatásának új eredményei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, 55-77. letöltés pdf
P. Fischl Klára, Horváth Tünde: Roncsolásmentes településszerkezeti kutatások a Dél-Borsodi síkság és a Hernád völgy területén. Esettanulmányok: Hernádbüd-Várdomb és Ároktő-Dongóhalom, 78-97. letöltés pdf
Pintye Gábor: Császárkori településrészlet Beregből: MOL 49. lelőhely (Beregdaróc-Zsid). Függelék: régészeti és történeti adatok a falu Árpád-és középkori előzményéhez, 98-152. letöltés pdf
Szilágyi Veronika, Gál-Mlakár Viktor, Rácz Tibor Ákos, Sajó István, Simonyi Erika: 12-14. századi fehér kerámiákon végzett anyagvizsgálatok első eredményei és a továbblépés lehetőségei, 153-167. letöltés pdf
Szörényi Gábor András: Cserépvár kutatási eredményeinek térinformatikai elemzése, 168-175. letöltés pdf
Szörényi Gábor András: Vázlat késő árpád-kori váraink kérdéseihez (funkció, elhelyezkedés és terminológia), 176-185. letöltés pdf
Koppány András, Kupovics Renáta, Thúry László: Kertrégészeti feltárás a fertodi Esterházy-kastély kamarakertjeiben, 192-197. letöltés pdf
Gulyás-Kis Csaba: Az Esterházy-kastély Hercegi- és Hercegnői Kamarakertjében végzett ásatások malakológiai vizsgálatainak eredményei, 198-205. letöltés pdf
Horváth Zoltán: Üledékföldtani és talajtani vizsgálatok az Esterházy Kastély Barokk Kamarakertjeiben, 206-216. letöltés pdf
Pető Ákos, Medzihradszky Zsófia: Fitolit- és pollenanalitikai adatokra épülo vegetációtörténeti kutatás a fertodi Esterházy-kastély Hercegi Kamarakertjében, 217-226. letöltés pdf
Török Béla: Árpád-kori vaskohászati műhelyek metallurgiája a műszaki vizsgálatok tükrében, 227-232. letöltés pdf