G E S T A főoldal Történettudományi Intézet honlap Bölcsészettudományi Kar honlap Miskolci Egyetem honlap
 
G E S T A
A Miskolci Egyetem Történettudományi Intézetének folyóirata
2017. XVI. szám
Jubileumi kötet a miskolci bölcsészképzés elindulásának 25.
és a Bölcsészettudományi kar alapításának 20. évfordulójára
 

T A R T A L O M J E G Y Z É K letöltés pdf

T A N U L M Á N Y O K
Bodó Sándor: Pulszky Ferenc, a múzeumok és könyvtárak országos főfelügyelője, 3-8. letöltés pdf
Buhály Attila: Kultúra, etnicitás és identitás Urartuban, az írott források tükrében, 9-15. letöltés pdf
Horváth Emőke: A Toledói Fordítóiskola mint a 'convivencia' egyik példája az Ibériai-félszigeten, 16-21. letöltés pdf
Szilárd Süttő: Spuren einer vom niederen Adel ausgeübten Autonomie im Siebenbürgen des ausgehenden 14. Jahrhunderts, 22-27. letöltés pdf
Tringli István: Egy 15. század eleji német nyelvű, verses mű a címerekről. Johannes Rothe Lovagtükrének egy részlete, 28-31. letöltés pdf
Nagy Gábor: "Ett konungarike, som heter Sverige…" Magnus Eriksson első törvénykönyvének Királyfejezete (Konungsbalken), 32-52. letöltés pdf
Tamás Csíki: Catholic Church Propaganda and Mobilization in the First World War, 53-59. letöltés pdf
Sz. Halász Dorottya: Az Amerikai Egyesült Államok magyar zsidókért folytatott propagandakampányának jellegzetességei, 60-67. letöltés pdf
R E C E N Z I Ó
Pető Andrea: Baráth Magdolna: A szovjet tényező. Szovjet tanácsadók Magyarországon, Budapest, Gondolat, 2017. 254p., 68-70. letöltés pdf
G E S T A  M Ű H E L Y
Szlávik Gábor Tibor: Cui dono lepidum novum libellum? Kutatási beszámoló egy, a római uralom alatt álló Kis-Ázsia történetét feldolgozó monográfia megírásáról, 71-114. letöltés pdf