A MUZEOLÓGIA SZAKIRÁNY MINTATANTERVE

 
2. év 1. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Általános muzeológiai ismeretek 30 gyak 2
Magyarország művelődés- és kultúrtörténete I. 30 koll 3
Bevezetés az anyagi kultúra néprajzába és az agrármuzeológiába 30 koll 3
A műgyűjtés és a múzeumok története I. 30 koll 3
Bevezetés a régészeti muzeológiába 30 koll 3
Informatika: adatbázisok és digitalizálás 30 gyak 2
 
 
2. év 2. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Segédtudományok - forrástan 30 gyak 2
Bevezetés az irodalom- és színháztörténeti muzeológiába 30 gyak 2
Múzeumi gyakorlat I. 30 gyak 2
Múzeumi gyakorlat II. 40 gyak 3
Magyarország művelődés- és kultúrtörténete II. 30 koll 3
A műgyűjtés és a múzeumok története II. 30 koll 3
Műtárgyvédelem 30 koll 3
Bevezetés a természettudományos muzeológiába 30 koll 3
 
 
3. év 1. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Vizuális látványrögzítés 30 gyak 2
Közművelődés - múzeumpedagógia 30 gyak 2
Bevezetés a művészettörténetbe 30 koll 3
Bevezetés a technikatörténetbe és a műszaki, közlekedéstörténeti muzeológiába 30 koll 3
 
 
3. év 2. félév
Cím Óraszám Típus Kredit
 
Bevezetés a történeti muzeológiába 30 koll 3